Oragen Group

Brand Identitet

Udvikling af en robust brand identitet, der kan skaleres på tværs af kanaler og formidle troværdighed og autoritet inden for både fødevarer, medicinalvarer og sundheds- og skønhedssektorerne.

Perfectly Fresh! producerer salat af høj kvalitet, som dyrkes vertikalt ved hjælp af CEA-dyrkningsmetoder (Controlled Environment Agriculture). De er ægte bæredygtighedsforkæmpere. Deres løsning spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre fremtidens forsyning af fødevarer. Perfectly Fresh! anvender en særlig dyrkningsmetode, som bruger mindre jord, vand og ressourcer. De har leveret deres produkter til populære supermarkeder og nationale cateringsbrands siden 2020.

TMC samarbejdede med Perfectly Fresh! om at gentænke brandets struktur og identitet for at udnytte den kommercielle værdi, som plantebaserede ingredienser har inden for medicinal-, sundheds- og skønhedsindustrien. Det blev besluttet at udvikle en ny virksomhedsstruktur i form af en generel paraplyorganisation. Her blev Perfectly Fresh! hurtigt et foretrukket brand inden for den forbruger-orienterede forretningsdel frem for masterbrandet.

De første skridt bestod i at udforske baggrunden for Perfectly Fresh!-brandets succes og afdække virksomhedens langsigtede strategiske ambitioner. En effektiv brandidentitet skulle kunne høre naturligt hjemme både i kliniske og kommercielle rammer og samtidig gøre en forskel. Det var vigtigt, at det nye brands ressourcer og logoer adskilte sig fra det forbruger-orienterede brand, Perfectly Fresh!, og skabte tillid hos kunderne ved klart og tydeligt at kommunikere deres særlige dyrkningsteknologi og enestående produktkvalitet.

Vores løsning

Sproget var en vigtig faktor i udviklingen af det nye masterbrand, fordi det skulle klinge rigtigt og ræsonnere i forhold til forskellige målorganisationer. Navnet skulle være tilstrækkelig klinisk til at høre hjemme i sektorerne, men samtidig tilstrækkelig autentisk til at understøtte virksomhedens strategiske mål. Den semantiske kobling af to præfikser dannede ”Oragen Group”. ”Ora”, som betyder ”klima”, henviser til den dokumenterede teknologi med optimale vækstbetingelser, mens ”gen” henviser til den næste generation af dyrkningsmetoder.

Med missionen, visionen og de vigtigste virksomhedsmål på plads var det vigtigt at sikre, at kommunikationen på tværs af kanaler fremmede målsætningen om ”at producere perfekte planter”. En nærmere analyse viste hurtigt, at Oragen Groups ambitioner og Perfectly Fresh!-brandets succes bygger på en raffineret sammenhæng mellem videnskab, natur og teknologi. Kombinationen af disse faktorer skabte de første faser i en ny visuel identitet i form af tre lige store overlappende cirkler. Det negative rum og cirklernes overlappende geometriske former dannede de tre perfekte blade, der indgår i brandets karakteristiske logo.

Til trods for den klare relation mellem Oragen Group og Perfectly Fresh! var det vigtigt at skabe to særskilte visuelle identiteter. Markedsføringsressourcer blev udviklet med udgangspunkt i Perfectly Fresh!-brandets farvepalet. Farveudtrykket blev tilført en mere ”corporate” og mindre forbrugervendt karakter med mere afdæmpede og mindre mættede nuancer.

Oragen Groups toneangivende værdier blev etableret med udgangspunkt i definitionen af en klar mission om at ”bruge videnskab til at transformere ikke-bæredygtige forsyningskæder og give verden efterspurgte og nødvendige produkter og ingredienser”. En strategisk workshop afdækkede værdierne ”konsekvent, tilgængelig, transparent, konstruktiv og professionel” som benchmark for brandet i enhver kommunikation på tværs af platforme og kanaler.

Oragen Group brand identitet logo, ovenpå salat blade.

Brandgenkendelse ud over logoet

Etableringen af Oragen Group som ledende inden for CEA-dyrkning (Controlled Environment Agriculture) krævede særlige tillidsskabende brandegenskaber i al ekstern markedsføring. Ved brug af bladet fra de overlappende geometriske former i logoet blev en unik visuel identitet skabt. Identiteten åbnede for en hel serie af kreative muligheder i alt fra virksomhedspræsentationer til markedsføringsmateriale og på sigt på tværs af digitale platforme.

Oragen Groups toneangivende værdier blev fremhævet gennem en universel budskabsmatrix på tværs af kanaler. Formidling og kommunikation blev baseret på et enkelt budskab om mål, handlinger, social forandring, troværdighed og bæredygtighed.

Samarbejdet mellem Perfectly Fresh! og TMC førte til oprettelsen af Oragen Group og muligheden for at forfølge individuelle målsætninger på udvalgte kernemarkeder. Etableringen af Perfectly Fresh! som et forbrugervendt datterselskab til Oragen Group åbner døren for videreudvikling af brandet i takt med virksomhedens vækst og behov.

Står du med en lignende case?

TMC tilbyder strategisk rådgivning og brandudvikling, som hjælper innovative organisationer som Oragen Group med at nå deres centrale virksomhedsmål. Vores holistiske, værdiledte tilgang til at nå jeres prioriteter gør, at vi fungerer som en udvidelse af jeres team.

What are you interested in?