Lægevidenskabelige foreninger

Lægevidenskabelige foreninger spiller en afgørende rolle inden for global sundhedspleje. Uden deres formidling af livreddende viden, teknikker og teknologier ville lægevidenskab, som vi kender den, stagnere og kollapse.

Men foreningerne står over for en række nye forandringer. De er nødt til at tilpasse sig for at beskytte deres unikke grupper og medlemsstøtte. Antikorruptionslovgivning, sundhedsreformer, frivillige branchestandarder, arbejdsgivere, offentligheden og patientgrupper interagerer aktivt med lægefaglige foreninger, så de skal gentænke stort set alt, hvad de gør. 

TMC og vores full-service team har i mere end 17 år samarbejdet med lægefaglige foreninger om at levere effektive løsninger baseret på indsigter. Vi samarbejder om at løse centrale udfordringer og stille de rigtige spørgsmål …

  • Mange lægefaglige foreninger har en meget bred medlemsbase, som potentielt kan dække tre generationer. Hvordan håndterer de medlemmernes vidt forskellige digitale forudsætninger og forventninger?
  • Individuelle valg i forhold til balance mellem arbejde og fritid ændrer sig, og det samme gælder medlemmernes engagement og bidrag. Hvordan bærer de sig ad med at sikre engagement?
  • Skiftende lovkrav og standarder kræver, at man skal kunne navigere i komplekse nye regelsæt. Hvordan kan foreningerne sikre, at deres kampagner overholder de gældende regler til trods for disse udfordringer?
  • Der er et stigende ønske om at nå ESG-mål og en øget miljøbevidsthed blandt medlemmerne. Hvordan kan den nuværende kongresmodel tilpasses til at imødekomme disse krav?
  • Den fysiske deltagelse i kongresser og arrangementer har været lavere end forventet de seneste år. Hvordan kan foreningerne tiltrække flere deltagere?

Det er vigtigt, at lægefaglige foreninger anlægger en fleksibel og strategisk tilgang for at opfylde kravene til økonomisk støtte og medlemstal. De bør målrette deres indsats gennem anvendelse af nye teknologier og investering i forbrugerundersøgelser.

”Lægefaglige foreninger skal forsvare deres uafhængighed og styrke deres berettigelse og samtidig være tilstrækkelig fleksible til at engagere deres medlemmer på nye måder.” – Ben Hainsworth, administrerende direktør i EASL

 

Tiltrækning af flere generationer

Tiltrækning og fastholdelse af opmærksomheden blandt en så forskelligartet målgruppe kræver en tilgang med flere kanaler. Skræddersyede budskaber skal vække genklang hos den rigtige målgruppe på det helt rigtige tidspunkt.

Digitale kommunikationsværktøjer skal være fleksible og kunne bruges på tværs af forskellige enheder og teksttyper. Det er også vigtigt ikke at glemme traditionel offline-markedsføring. Det er vigtigt at finde den rigtige balance.

Live studio optagelser. To personer i hver deres sofa/stol. Kameramand filmer dem.

Det har TMC erfaring med i kraft af vores mange års samarbejder med lægevidenskabelige foreninger. Vi tilbyder markedsføringsservices der tilpasses forskellige kanaler. Vi kombinerer effektive traditionelle medier med fremtidssikrede teknologier. Vi skaber fantastiske fuldfarvegrafiske konferencestande kombineret med augmented reality. Og vi skaber følelsesmæssige bånd med traditionalister og den næste generation.

 

Navigering i komplekse love og standarder

Vores dedikerede Client Services-team forstår at navigere i komplekse regulativer på sundhedsområdet med et omhyggeligt øje for detaljen. Vi udvikler kampagnebudskaber, så de overholder gældende lovkrav og retningslinjer. Vi sparer jer tid og ressourcer ved at sikre, at vores tilgang understøtter og modsvarer jeres særlige behov.

Fra invasiv kardiologi og neuropsykofarmakologi til påvisning af cirkulerende tumorceller (CTC), vores strategiske kommunikation er forankret i nøjagtighed.

 

MedTech konference med fire personer på scenen og en stor skærm over dem.

Bæredygtighed og overholdelse af ESG-krav

Det er ikke nogen nem opgave at opnå ESG-mål og samtidig forsøge at engagere og udvide en global målgruppe. TMC har erfaring med at minimere miljøpåvirkningen, som kongresser og kurser kan have, ved at adoptere en inkluderende digital strategi, som opfylder kravene fra medlemmerne.

Nøglen ligger i engagerende virtuelle universer, som afspejler det fysiske univers. Muligheden for virtuel deltagelse sikrer tilgængelighed for alle medlemmer og bidrager til at nedbryde geografiske, økonomiske og sociale barrierer.

Vi samarbejder med jer om at uddanne, kvalificere og skabe et positivt aftryk.

Ipad med ECNPs virtuelle conference på skærmen.

Referencer

The Challenges & Opportunities of Medical Associations – Boardroom Global

 

What are you interested in?