Datavisualisering

En effektiv datastyret strategi er afgørende for langsigtet kommerciel succes. Data kan f.eks. være KPI’er, finansielle oplysninger eller kvalitative målinger, som kan fortolkes og bruges til at påvirke beslutningsprocesser.

TMC samarbejder med organisationer over hele verden om at omdanne indsamlet data til transparent, engagerende og inspirerende visuelt indhold gennem datavisualisering.

Hvad er datavisualisering?

Datavisualisering er et af de mest effektive Business Intelligence-rapporteringsværktøjer. I den mest grundlæggende form handler datavisualisering om, visuelt at præsentere forskellige datakilder.

Fra traditionelle grafer og diagrammer går datavisualisering et skridt videre og omdanner statistiske oplysninger til meningsfulde og værdifulde indsigter.

Mange virksomheder indsamler “big data” (store mængder ustrukturerede data, som er vanskelige at behandle med traditionelle teknikker) på tværs af digitale programmer, websteder og kommunikationsværktøjer. Med datavisualisering bliver det muligt, at udlede mening af disse kæmpestore talmængder. Data som vi sjældent er i stand til selv at processere.

Illustration med tre cirkler og tekst til højre der siger 'we act in accordance with our values: innovative, excellent, responsible'.

Hvordan kan min organisation drage fordel af datavisualisering?

Et af de helt store potentialer ved datavisualisering er muligheden for at anvende fuldstændig skræddersyede dashboards og visninger. Specialudviklede komponenter åbner muligheden for at tilføje et interaktivt element, så forskellige brugere kan interagere med data. Den samme datakilde kan opfylde forskellige behov og anvendes forskelligt af individuelle brugere.

Derudover giver datavisualisering følgende fordele. Datavisualisering:

 • Formidler komplekse resultater tydeligt og gennemsigtigt til alle interessenter.
 • Fastholder målgruppens engagement.
 • Muliggør nemmere identifikation af trends, mønstre og indsigt.
 • Henvender sig til brugere, som anvender visuelle og eventuelt auditive midler til læringsformål.
 • Kan nemt deles og distribueres over hele verden.

TMCs tilgang til datavisualisering

TMCs kreative, tværfaglige team kan hjælpe jer med at udnytte jeres data og skabe overbevisende nye fortællinger.

Hvor data engang udelukkende blev anvendt af statistikeksperter, er det i dag muligt at udnytte data til effektive problemløsningsformål med udgangspunkt i kommunikationsstrategier.

Så hvordan er det muligt, at præsentere data i en ny form? Forestil dig…

 • Interaktive detaljerede animationer med diagrammer, målepunkter og grafer øverst på skærmen, som taler til følelserne.
 • Detaljeret infografik med målrettede farvepaletter og ikonografi, som formidler en fortælling.
 • Interaktive dashboards, som omdanner præcise live-data til en komplet virtuel brugeroplevelse.

TMC samarbejder med kunder over hele verden om at udvikle solide avancerede dataløsninger.

Senest har vi samarbejdet med en af de førende europæiske sundhedsorganisationer om et ambitiøst projekt: centralisering af data fra de seneste 50 år. Denne data var indsamlet gennem virksomhedens egne og samarbejdspartneres arkiver. Projektet hjælper interessenter og politiske beslutningstagere med at træffe informerede beslutninger på tværs af lande. Dataene præsenteres i et format, som giver værdifulde indsigter, der kan danne grundlag for evidensbaserede sundhedspolitiske beslutninger og -planlægning.

Desuden har vi samarbejdet med Siemens, om at udarbejde en animationsfilm med en 360-graders præsentation af deres tilgang til ESG og bæredygtighed.

To kvinder der filmer en kvinde i et konference miljø.
Konference miljø, med en række mennekser der står i kø.

For at opnå et vellykket kreativt kommunikationsprojekt, kræver det at man kan besvare en række grundlæggende spørgsmål. Og særligt i forbindelse med datavisualisering er der et sæt grundlæggende regler, som skal etableres, før koncepterne udvikles.

TMC tilbyder strategisk rådgivning til organisationer, der ønsker at gøre brug af denne tilgang. I processen hjælper vi med at definere:

 • Hvad er det egentlige formål med at formidle de pågældende data?
  Er det at dokumentere succes, afdække mulige forbedringer eller drage sammenligninger?
 • Hvem er målgruppen (både den umiddelbare målgruppe og i et bredere perspektiv)?
  Har de brug for målinger, som er nemme at fortolke, eller ønsker de en mere udforskende konceptuel tilgang?
 • Hvordan anvendes datavisualisering ?
  Skal den formidles internationalt, skal den være dynamisk, og hvor vil den blive vist?

Formålet med datavisualisering kan defineres på mange forskellige måder, men et godt sted at starte er med strukturering af forretningsmæssige målsætninger baseret på nedenstående figur.

Graf med 2 akser. Declarativ vs eksplorativ. Konceptual vs Data-dreven. I disse felter findes 'ide illistration', 'hverdags datavisualisering', 'ide generering', og 'visuel opdagelse'.

What are you interested in?