Siemens

ESG Data Visualisering

Udvikling af en animeret video med datavisualiseringsteknikker, der viser Siemens' indsats for centrale bæredygtighedsmål og kommunikerer deres ESG-rapport effektivt til flere målgrupper.

I et samarbejdede med Siemens udarbejdede TMC en animationsfilm med 40.500 enkeltbilleder, der viser Siemens indsats for dekarbonisering og effektivisering i forhold til en bred gruppe af interessenter, ledere og beslutningstagere.

Siemens har opstillet et ambitiøst mål om at reducere emissionerne fra driften med 78 % inden 2030 baseret på virksomhedens DEGREE-bæredygtighedsstrategi, som omfatter forskellige klare og målbare indsatser for at ”skabe en bedre fremtid til gavn for samfundet og planeten”.

For at skabe positive forandringer på tværs af alle sektorer var det vigtigt, at budskabet blev præsenteret i et meget visuelt og lettilgængeligt format. Animationen kunne derefter deles på forskellige platforme, herunder i forbindelse med Siemens #Transform2022-event i Manchester City Centre.

Projektet
  • 90+ Håndillustrerede og animerede scener

  • 150 Lag pr. scene

  • 40.5k Keyframes

Vores løsning

Animationsfilmen er opbygget af letforståelige centrale budskaber og kapitler baseret på Siemens’ DEGREE-bæredygtighedsstrategi (Decarbonisation, Ethics, Governance, Equity, Employability). Hvert kapitel blev præsenteret som en del af akronymet med en individuel, skræddersyet fortælling, som viser resultater for områderne ’Ambition’, ’Præstationer’ og ’Status’.

Som en del af den forberedende produktion indsamlede TMC centralt indhold og relevante data, som blev inddelt i afsnit med fokus på Siemens’ ESG-indsats i forhold til B2B-kunder, topledelse og driftschefer. Den systematiske inddeling af data blev baseret på det overordnede spørgsmål ”Hvordan skaber Siemens en bedre fremtid?”

I lyset af den ekstremt korte tidshorisont var det vigtigt, at TMC og Siemens hurtigt blev enige om indholdet i det nye koncept og indhentede tilslutning fra alle involverede parter. TMC oprettede et seksmandsteam med tre animatorer til at gennemføre projektet fra udvikling af koncept og stilramme, udarbejdelse af manuskript og fortælling til redigering af den endelige kæmpestore animation.

Teamet samarbejdede om at forme Siemens’ eksisterende infografiske branding for at gøre den mere levende med udgangspunkt i fortællingen og skabe en identitet for emnerne ‘Ambition’, ‘Præstationer’ og ‘Status’. Hvert afsnit blev kædet sammen med DEGREE-bæredygtighedsstrategien for at vise Siemens’ løbende omstilling til en ny virkelighed og de tilhørende resultater.

Brug af datavisualiseringsværktøjer til DEGREE-strategien:

I forbindelse med den indledende strategiske planlægning stod det hurtigt klart, at der var behov for en selvstændig individuel ressource. Animationens tilsigtede placering betød samtidig, at budskabet skulle kunne formidles uden behov for en fysisk præsentation. For medarbejderne betød det mulighed for at medtage animationen i e-mails eller på virksomhedens globale intranet. For eksterne interessenter var det vigtigt, at animationen kunne bruges i forbindelse med udstillinger og i andre kommunikationssammenhænge.

En effektiv præsentation krævede en dynamisk animation med fokus på statistikker og fremhævelse af de centrale budskaber, under hensyntagen til målgruppens varierende opmærksomhedsniveauer.

Blandingen af forskellige grafiske elementer til at skabe glidende overgange viste sig at være afgørende for at fastholde interessen. En af de mest effektive overgange var i forbindelse med kapiteloverskrifterne. I segmentet om dekarbonisering blev bogstavet ”D” omdannet til at danne ramme om et komplet virtuelt univers med kørende offentlig transport, infrastruktur og bygninger. Formålet var at illustrere den klare sammenhæng mellem dekarbonisering og vores byer.

TMC leverer ekspertløsninger til progressive virksomheder som Siemens ved at udvikle fordybende og komplekse kampagner og datavisualiseringsværktøjer, der fremhæver effekten af deres handlinger for miljømæssig, social og sundhedsmæssig forandring gennem virtuelle universer. Vores team udarbejder skræddersyede strategier til virksomhedens behov, med formål der rækker ud over almindelig markedsføring. Projekterne har mennesket i fokus og søger at skabe et robust, positivt aftryk for virksomheden og dens samfund.

Skærm med teksten

Hvad nu?

Har I brug for effektivt at kommunikere jeres ESG rapport til både investorer, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere?

Kontakt os hvis du er interesseret i en uforpligtende samtale på:

Telefon +45 89 87 52 94
eller e-mail hello@wearetmc.com.

Få mere at vide om, hvordan vi udvikler animationer her.

What are you interested in?