Produktion og Teknologi

Næsten 30% af den aktive europæiske arbejdsstyrke er beskæftiget inden for produktion og teknologisektorerne. Produktion og teknologi er dog ikke blot vigtigt for den europæiske økonomi, men også rygraden i hele den globale industri. Der er dog et men. Der stilles nu endnu større krav til disse sektorer i forhold til deres indsats for bæredygtighed, miljømæssig- og social forandring.

COVID-19 understregede det kritiske behov for faglært arbejdskraft i disse sektorer med en hidtil uset efterspørgsel efter vaccineudvikling og respiratorer, og et desperat behov for teknologisk innovation til at løse en af vores tids allerstørste udfordringer. Manglende indsats i forhold til disse centrale områder vil betyde en bremseklods for genopsving.

TMC og vores full-service team har i mere end 17 år samarbejdet med produktions- og teknologisektorerne om at levere effektive løsninger baseret på indsigt.

Vi hjælper organisationer i produktions- og teknologisektorerne med at håndtere disse helt centrale spørgsmål:

  • Hvordan kan man tiltrække dygtige nyuddannede kandidater, som brænder for løbende innovation?
  • Hvordan balancerer man den offentlige opfattelse af produktionsindustrien og retfærdiggør offentlige støttemidler, særligt i lyset af målet om nuludledning?
  • Hvordan er det muligt at klare sig i den globale konkurrence med en produktion, som i stigende grad flyttes til lavtlønsområder?
  • Hvordan imødekommer man kravet om en mere bæredygtig produktion og stadig strengere reguleringer?
  • Hvordan ændrer man underrepræsentationen af bestemte grupper på ingeniørområdet?

Det er vigtigt at håndtere alle disse udfordringer. Det er vigtigt, at organisationer anlægger en strategisk tilgang baseret på effektiv kommunikation for at opfylde kommercielle mål og dokumentere overholdelse af ESG-krav.

 

Fremtidig talentudvikling

En af de mest presserende udfordringer for produktions- og teknologisektorerne er at sikre kvalificeret arbejdskraft. Mange lande oplever mangel på nyuddannede inden for disse sektorer. Derfor bør det være en prioritet for både virksomheder og regeringer, at sikre, at alle, uanset demografiske og personlige karakteristika, har mulighed for og en lyst til at uddanne sig inden for ingeniør-, produktions- og teknologifagene.

Det kræver, at organisationer i stigende grad fokuserer på uddannelse. Det er vigtigt at fordelene ved en karriere inden for produktion og teknologi fremhæves mere effektivt. Samt at de nødvendige færdigheder addresseres.

Pige spiller Siemens Decarbonisation Game på en computerskærm.

Organisationer skal forsøge at styrke den næste generation ved at samarbejde med studerende og unge. Det er afgørende for robust talentudvikling og langsigtet kommerciel succes. Specialer som cybersikkerhed, teknisk design og kunstig intelligens er ikke længere noget, som hører fremtiden til, men er nødvendige allerede i dag.

TMC har samarbejdet med organisationer i Europa om netop dette. Vi har udviklet digitale ressourcer til undervisere, engagerende virtuelle universer til universitetsstuderende og appellerende kampagner på sociale medier målrettet unge på tærsklen til en videregående uddannelse.

 

Overholdelse af nye og strammere ESG-retningslinjer

Strengere lovkrav betyder et voksende ansvar for organisationer i produktions- og teknologisektorerne. Det første skridt for at undgå kommercielle sanktioner er at definere, overholde og fastholde de strenge standarder. For virkelig at transformere ESG skal organisationer stræbe efter at kommunikere med interessenter på alle niveauer.

Der findes mange forskellige strategiske måder at kommunikere alt lige fra mindre spild og cirkulær økonomi til vedvarende ressourcer. Vigtigst er det, at det valgte kommunikationsmiddel fremhæver organisationens effektive indsats på området.

Skærm med teksten

Tag f.eks. datavisualisering. Datavisualisering bruger i sin enkleste form grafik, animation og videoer til at kommunikere mønstre på baggrund af store mængder komplekse data. Det er perfekt, hvis du skal nå ud til flere målgrupper.

 

Mere mangfoldig arbejdsstyrke

Mangfoldighed er også en udpræget mangel for organisationer i produktions- og teknologisektoren. Men her er der en oplagt mulighed for, at ændre den offentlige opfattelse af f.eks. ingeniørfaget.

Kvinde med beskyttelsesbriller i kemisk laboratorium.

”Det er opmuntrende at se, at beskæftigelsen af kvinder i ingeniørfaget er steget med næsten 200.000 i Storbritannien i løbet af de sidste fire år. Ikke desto mindre er det et alvorligt problem, at kvinder kun udgør 14,5 % af den samlede arbejdsstyrke af ingeniører. Halvdelen af befolkningen består af kvinder, men alligevel udnytter vi kun en meget lille del af de talenter, som kvinderne har at byde på – det er vigtigt, at både vi og ingeniørsektoren som helhed yder en mere effektiv indsats for at skabe forandring.” – Dr. Hilary Leevers, CEO i EngineeringUK

Fotorealistiske virtuelle universer kan give organisationer de nødvendige værktøjer til at gentænke den nuværende arbejdsplads. Vi kan hjælpe til at skabe effektiv mangfoldig talentudvikling i en digital verden.

Referencer

Skills4STEM – Current state of the UK STEM industry
Comptia – State of the Tech Workforce UK
British Science Association – Levelling up on STEM Skills

 

What are you interested in?